Show simple item record

dc.contributor.authorAlsaker, Hilde Svoren
dc.date.accessioned2012-08-08T07:20:02Z
dc.date.available2012-08-08T07:20:02Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169569
dc.description.abstractHovedtemaet for denne utredningen er bruk av finansieringsmodeller som styringsverktøy på ulike nivå i somatisk spesialisthelsetjeneste. Oppgavens hovedfokus er bruk av innsatsstyrt finansiering og problemstillingen lyder som følger: ”I hvilken grad brukes innsatsstyrt finansiering som styringsverktøy på ulike nivå i somatisk spesialisthelsetjeneste, og hvilke erfaringer har et utvalg direktører i Helse Bergen HF med modellens bidrag til måloppnåelse?” Det teoretiske utgangspunktet for analysen inkluderer prinsipal- agent teori og teori rundt økonomisk styring. Videre ser jeg på finansieringsmodeller som styringsverktøy og hvordan ulike styringsverktøy opererer sammen i en pakke. I tillegg diskuteres ulike utfordringer som ligger i å styre offentlige institusjoner. I konteksten gis det en presentasjon av organiseringen og finansieringen av somatisk spesialisthelsetjeneste i Norge i dag. Her gir det også en diskusjon av innsatsstyrt finansiering som baserer seg på tidligere forskning. Casestudiet tar utgangspunkt i et eksplorativt design. Studieobjektene er alle de regionale helseforetakene og Helse Bergen HF. Studiet tar i bruk kvalitative metoder for datainnsamling gjennom dybdeintervjuer og kontakt per e-post og telefon. I tillegg til innsamling av primærdata har jeg foretatt dokumentskanning av rapporter og andre offentlige dokument. Fordi datagrunnlaget er hentet fra relativt få informanter, kan funnene vanskelig generaliseres til Helse Bergen HF som helhet eller til andre helseforetaket. Først ble det foretatt en sammenligning av finansieringsmodellene til de regionale helseforetakene. Når dette var gjort var neste steg å tolke de innhentede dataene fra Helse Bergen HF. Ut i fra mine hovedfunn kan jeg konkludere med at innsatsstyrt finansiering brukes av alle de regionale helseforetakene, samt av Helse Bergen HF. Det grovmaskete finansieringssystemet fører med seg mange problemstillinger når det brukes på klinikk- og avdelingsnivå. Til tross for disse svakhetene bruker Helse Bergen HF modellen med en intensjon om effektiv tjenesteproduksjon. Dette skaper problemer når helseforetaket har andre målsettinger enn maksimering av økonomisk profitt. For å sørge for måloppnåelse brukes det dermed andre verktøy i samspill med finansieringsmodellen. Disse styringsverktøyene bidrar til å demme opp for finansieringsmodellens problemstillinger og svakheter på klinikk- og avdelingsnivå.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectøkonomisk styringno_NO
dc.titleFinansieringsmodeller som styringsverktøy : en studie av somatisk spesialisthelsetjenesteno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record