Show simple item record

dc.contributor.authorHøibo, Siri Holmboe
dc.date.accessioned2012-10-29T09:57:16Z
dc.date.available2012-10-29T09:57:16Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169599
dc.description.abstractMan snakker stadig om den verdifulle kunsten, og med lanseringen av Kulturløftet har kultursektoren aldri fått så mye bevilgninger som i dag. Siden finansieringen i hovudsak kommer fra skattebetalerne, er det interessant å vite akkurat hvor verdifull innbyggerne faktisk synes kulturen er. Det er også svært relevant å se på om denne verdien svarer til de offentlige tildelingene. Denne oppgaven har utgangspunkt i populasjonen Bergen og kulturgodet Bergen Kunstmuseum. Målet er å finne ut kva bergenseres betalingsvilje for museet er, og sammenligne nytten med de offentlige bevilgningene som kommer fra staten og kommunen. Oppgaven tar også sikte på å finne ut hvilke faktorer som forklarer den individuelle betalingsviljen. Resultatet av undersøkelsen er at det finnes en betalingsvilje blant bergensere, og denne er særlig høy hos brukerne av museet. Likevel er ikke den samlede nytten like stor som de offentlige bevilgningene, og samfunnet får dermed ingen nettonytte av museet. Dette forklares ved at selv om Bergen er en storby i norsk målestokk, har den for få innbyggere til å kunne dekke kostnadene. Samtidig modifiseres konklusjonen ved å peke på at markedet sannsynligvis strekker seg utover Bergen sine grenser. Det som forklarer betalingsviljen er i hovudsak om individet er bruker av museet, av husstandens inntekt, om individet bor i sentrum, er student eller eldre.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.titleMuseet på markedet : bergensernes betalingsvilje for Bergen Kunstmuseum : en betinget verdsettingsstudieno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record