Show simple item record

dc.contributor.authorHauge, Tommy Totland
dc.contributor.authorKristiansen, Petter Hunstad
dc.date.accessioned2012-08-21T12:20:32Z
dc.date.available2012-08-21T12:20:32Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169601
dc.description.abstractOppgaven anvender porteføljeteori med det formål å evaluere en sparebanks (av hensyn til sparebankens plasseringer i finansmarkedene er identiteten anonymisert) aksjeforvaltning fra 2007 til 2011. Porteføljen evalueres i hovedsak i forhold til Markowitz’ forventning-varians-modell. Dette betyr mer konkret at vi har satt resultatene fra sparebankens forvaltning opp mot teoretisk optimal forvaltning etter Markowitz’ modell. I dette rammeverket inngår også ulike faktormodeller som forsøker å forklare forholdet mellom risiko og avkastning på aksje- eller porteføljenivå. Oppgaven starter med å gi en inngående beskrivelse av dette rammeverket og hvordan akademia og praksis ser på Markowitz’ modell. I tillegg belyses generell portefølje- og finansteori. Videre vurderes sparebankens portefølje opp mot de optimale porteføljene i perioden fra 2007 til 2011. I tillegg til å se hele perioden under ett, har vi også delt den opp i tre deler for å se utviklingen underveis i perioden. I arbeidet med å konstruere en optimal portefølje har vi også kartlagt risikoaversjonen hos de som er eller har vært ansvarlige for aksjeforvaltningen i banken. Målingen av risikojustert avkastning gjøres ved hjelp av ulike prestasjonsmål som på hver sine måte reflekterer resultatene av aksjeforvaltningen til sparebanken. Som referanseindeks har vi benyttet Oslo Børs All Share Index (OSEAX) siden banken er eksponert mot de fleste sektorer på Oslo Børs. Resultatet av prestasjonsmålingene viser at sparebanken stort sett ikke har klart å slå markedet. OSEAX leverer for de fleste periodene bedre risikojustert avkastning enn sparebanken.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectfinansiell økonomino_NO
dc.titleEn analyse av en institusjonell investor opp mot Markowitz Frontier : prestasjonsvurdering og analyse av en sparebanks plasseringer i perioden 1.1.2007-31.12.2011no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212no_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record