Show simple item record

dc.contributor.authorHa, Trine Thanh
dc.contributor.authorShamolli, Arbresha
dc.date.accessioned2012-08-21T10:29:15Z
dc.date.available2012-08-21T10:29:15Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169617
dc.description.abstractFormålet med denne utredningen er å undersøke om det nordiske og det tyske kraftmarkedet tilhører det samme relevante marked. Problemstillingen besvares ved å benytte markedsavgrensningsteori som tar utgangspunkt i arbitrasjemarkedet og teorien om «loven om én pris». I den empiriske analysen er det benyttet tidsseriedata for spot- og terminpriser i det nordiske og det tyske kraftmarkedet, i tillegg er det også benyttet data for prisdrivere i kraftmarkedet. Dersom prisene i kraftmarkedene påvirker hverandre, kan det sies at kraftmarkedene tilhører det samme relevante marked. Prisforholdet i spotmarkedet og terminmarkedet i det nordiske og det tyske kraftmarkedet er analysert ved hjelp av sjokkanalyse, Granger kausalitetstest og Engle-Granger kointegrasjonstest. Det ble ikke funnet signifikante resultater som indikerte at det tyske og det nordiske kraftmarkedet tilhører det samme relevante marked. Aktørene i kraftmarkedene jobber derimot mot et mer integrert kraftmarked. Det er derfor avslutningsvis diskutert både implikasjoner av tilhørighet og ikke tilhørighet til det samme relevante marked.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectsamfunnsøkonomi
dc.titleTilhører det tyske og det nordiske kraftmarkedet det samme relevante marked?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record