Show simple item record

dc.contributor.authorGrøndahl, Hege
dc.date.accessioned2013-04-19T08:52:23Z
dc.date.available2013-04-19T08:52:23Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169619
dc.description.abstractI denne masterutredningen er det gjennomført strategisk regnskapsanalyse og fundamental verdivurdering av Farstad Shipping ASA. Utredningen bygger på offentlig tilgjengelig informasjon og har som formål å analysere de underliggende verdiene i selskapet og forventninger til fremtidig inntjening. Basert på analysen presenteres en vurdering av Farstads fundamentale verdi i forhold til børskursen til selskapet. Utredningen innleder med å presentere Farstad Shipping ASA og bransjen selskapet opererer i. Basert på analyse av selskapets historiske regnskap, samt strategisk analyse av selskapet og bransjen, budsjetteres selskapets fremtidsregnskap. I fremtidsregnskapet budsjetteres fremtidige kontantstrømmer fra drift og terminalverdien. Kontantstrømmene og terminalverdien diskonteres med avkastningskravet for å finne dagens verdi på selskapet. Verdiestimat på egenkapitalen finnes ved å trekke verdien av netto finansiell gjeld fra selskapsverdien. Den fundamentale verdivurderingen gir et estimat på aksjeverdien per 31.12.2011 på 174,86 kroner. Ved å fremskrive estimatet til 1.6.2012 blir aksjeverdien 178,72 kroner. I forhold til børskursen 1.6.2012 på 152,00 kroner utgjør estimatet en oppside på 17,6 %. Verdiestimatet avhenger av de forutsetningene som er lagt til grunn for den fundamentale verdivurderingen. Effekten av endringer i forutsetningene, analyseres gjennom sensitivitetsanalyser. Verdiestimatet sammenlignes også med et verdiestimat fra komparativ verdivurdering og analytikerestimater hentet fra Bloomberg. Utredningen konkluderer med en kjøpsanbefaling, basert på verdiestimatet på selskapets egenkapital i forhold til børskursen.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectfinansiell økonomino_NO
dc.subjectverdsettelse
dc.titleFarstad Shipping ASA : strategisk regnskapsanalyse og fundamental verdivurderingno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record