Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLøseth, Mads Sunde
dc.contributor.authorRusås, Petter
dc.date.accessioned2013-04-19T10:02:44Z
dc.date.available2013-04-19T10:02:44Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169627
dc.description.abstractI denne utredningen har vi foretatt en verdivurdering av Songa Offshore SE basert på offentlig tilgjengelig informasjon. Verdivurderingen er i hovedsak utarbeidet ved anvendelse av en fundamental verdsettelse. For å gi leserne en bedre forståelse av Songa Offshore SE og riggbransjen foretas det i første del av utredningen en bransje- og selskapspresentasjon. Deretter gjennomføres det kvalitative og kvantitative analyser med formål å gi innsikt i faktorer og forhold som påvirker selskapet og bransjen. I form av strategiske analyser (kvalitativ) belyses eksterne og interne faktorer som har innvirkning bransjens og selskapets lønnsomhet. Videre gir regnskapsanalysen (kvantitativ) innsikt i selskapets økonomiske posisjon. Med utgangspunkt i analysene utarbeides det prognoser for selskapets fremtidige kontantstrømmer. For å finne verdien av selskapet neddiskonteres prognosene deretter med beregnet avkastningskrav i henhold til totalkapitalmetoden. Det eksisterer flere ulike verdsettelsesmetoder og siste del av utredningen er derfor viet plass til verdiberegning ved bruk av alternative metoder. Disse har videre blitt sammenlignet og drøftet. Presentasjon av relevant teori presenteres i de fleste tilfeller fortløpende for å synliggjøre sammenhengen mellom teori og praksis. Hovedlinjene ved verdsettelsesteori beskrives etter bransje- og selskapspresentasjonen, mens supplerende og detaljert teori presenteres senere i verdivurderingen. Basert på utredningen anbefaler vi kjøp av Songa Offshore SE da den fundamentale verdsettelsen gir oss et verdiestimat på 9,45 kroner per aksje.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectfinansiell økonomino_NO
dc.titleVerdivurdering av Songa Offshore SEno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel