Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVenøy, Marita
dc.contributor.authorRørvik, Lene Strønen
dc.date.accessioned2012-08-10T10:32:31Z
dc.date.available2012-08-10T10:32:31Z
dc.date.issued2012-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169649
dc.description.abstractI denne masterutredningen gjøres det rede for hvordan incentivsystemer kan benyttes for å oppnå ønsket innsats og prioriteringer. I hovedsak studeres momenter som bør vurderes ved utforming av en optimal incentivkontrakt, og hvordan disse elementene kan benyttes for å gi tilstrekkelige incentiver samtidig som man unngår dysfunksjonell atferd. Mer spesifikt belyses det hvordan Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) kan utforme optimale incentivsystemer for Konkurransetilsynet. Det er i denne konteksten lagt vekt på hvordan det årlige tildelingsbrevet fra FAD kan gi tilsynet incentiver til å foreta riktige prioriteringer. Utredningen tar utgangspunkt i incentivlitteratur, og det diskuteres en rekke faktorer som påvirker utforming av incentivkontrakter. Analysen avdekker flere momenter som kan være formålstjenlig å ta hensyn til ved formulering av fremtidige tildelingsbrev. Det gjennomføres i tillegg en diskusjon rundt internasjonal praksis. Dette gjøres for å kartlegge fordeler og ulemper ved ulike ordninger. Både litteraturstudien og den påfølgende diskusjonen illustrerer kompleksiteten rundt utformingen av incentiver i offentlig sektor.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectøkonomisk styringno_NO
dc.titleIncentivsystemer for Konkurransetilsynet : hvordan bør en optimal incentivkontrakt utformes?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel