Show simple item record

dc.contributor.authorGroven, Sigbjørn
dc.date.accessioned2012-08-13T07:42:54Z
dc.date.available2012-08-13T07:42:54Z
dc.date.issued2012-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169677
dc.description.abstractDenne masteroppgaven ser på eierstyring og hvilke utfordringer som institusjonelle investorer møter ved å investere i selskaper i fremvoksende markeder i Asia. Oppgaven er basert på Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utviklings, OECD (2004), prinsipper for god eierstyring, mens det er benyttet et bredere kildemateriale i selve analysen. Oppgaven starter med en generell presentasjon av eierstyringsteori, og hvordan statusen er på dette i Asia. Underveis blir det sett nærmere på de gjennomgående enkeltemnene innenfor eierstyring som oppgaven fokuserer på. Disse emnene er eierstruktur, aksjonærrettigheter, og institusjonelle investorer. Case-eksempler av eierstyring i to enkeltland og to enkeltselskaper, blir brukt til å belyse disse emnene grundigere. Med bakgrunn i analysen av de to landene og deres selskaper, blir det gitt et mer grundig innblikk i Asias status, og hvordan den er i forhold til OECDs prinsipper for god eierstyring. Det blir også estimert en videre trend for eierstyring i Asia. Undersøkelsen viser at det er langt igjen for å nå OECDs kriterier for god eierstyring, og at det er store forskjeller mellom enkeltland i Asia. Hovedutfordringen i regionen er ekspropriering og utnyttelse av minoritetsaksjonærer fra kontrollerende eiere. Den videre trenden i Asias fremvoksende markeder vil i stor grad bli preget av hva aksjonærene vil foreta seg. Dette gjelder spesielt institusjonelle investorers engasjement, og deres bruk av aksjonærrettigheter til å løse utfordringene og forbedre Asias eierstyring.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectøkonomisk styringno_NO
dc.titleEierstyring i Asia : hvilke eierstyringsutfordringer møter institusjonelle investorer i fremvoksende markeder i Asia?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record