Show simple item record

dc.contributor.authorSandven, Vegard Rongved
dc.date.accessioned2012-08-16T07:51:20Z
dc.date.available2012-08-16T07:51:20Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169697
dc.description.abstractDenne masterutredningen handler om nye typer låneprodukt som setter totalbildet og risikoen i en husholdning i sentrum, dvs. at tilbakebetaling på lånet er knyttet opp mot inntektsutvikling eller boligprisutvikling og dermed i tråd med husholdningens betalingsevne. I første del tar jeg for meg ulike sider ved dagens lånemarked og oppbygging av nye låneprodukt. I andre del analyserer jeg effektene av slike produkt. I første del tar jeg i tillegg for meg bakgrunnen for hvorfor dagens låneformer kan utsette husholdningen for unødig risiko. Videre presenterer jeg husholdningens balanse og viktige formueskomponenter som danner utgangspunktet for nye låneprodukt. Det er gjennomgående fokus på risikoen en husholdning står overfor og hvordan nye låneprodukt kan redusere denne. Jeg tar også for meg finansiell stabilitet og hvordan egenskaper i dagens lånesystem kan bidra til å gjøre husholdningenes atferd medsyklisk og dermed føre til tilpasninger hos husholdningene som videre kan resultere i finansiell ustabilitet. Til slutt i del én forklarer jeg hvorfor låneproduktene også er obligasjoner og hvordan verdipapirisering kan omdanne låneproduktene til verdipapir som husholdningen og andre aktører kan investere i. Andre del består av valg av metode og data, samt testresultater og analyse av produktene. Her forklarer jeg og viser en rekke interessante funn, deriblant en bekreftelse om en klar sammenheng mellom tilbakebetaling av lån og komponentene på husholdningsbalansen. Produktene bidrar til å redusere svingninger mellom høyre og venstre side av balansen og til mindre svingninger i egenkapitalen, men låneproduktene viser seg imidlertid å være ulønnsomme i kroner og øre for husholdningen. Jeg trekker også frem hvordan nye låneprodukt gir verdipapir med levestandardeksponering og boligeksponering, og hvordan produktene kunne ha bidratt til å gjøre tilpasningen til de nye regelverkene Basel III og Solvens II enklere.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectfinansiell økonomino_NO
dc.titleNye låneprodukt der husholdningen betaler etter evne : med fokus på å gjøre husholdningen mindre sårbar for endringer i økonomiske forholdno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record