Show simple item record

dc.contributor.authorVigeland, Siri Grimelund
dc.contributor.authorSollien, Marita Kverum
dc.date.accessioned2012-08-17T08:54:20Z
dc.date.available2012-08-17T08:54:20Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169727
dc.description.abstractCorporate governance er et stadig voksende forskningsområde, hvor et av hovedfeltene er styrets funksjon og sammensetning i relasjon til bedriftens fremtidige prestasjoner. Det er økende konsensus om at corporate governance har positiv innvirkning på firmaets resultater, og at dette dermed gir en indikasjon på fremtidig økonomisk stilling. Følgelig er det nærliggende at finansinstitusjoner vil inkludere faktorer rundt emnet i kredittvurderingen av bedrifter, og et måleverktøy for corporate governance kan dermed være nyttig. Med bakgrunn i dette skal utredningen besvare følgende problemstilling: Er det hensiktsmessig for finansinstitusjoner å ta i bruk et supplerende verktøy som måler corporate governance, ved kredittvurdering av små og mellomstore bedrifter (SMB)? Utredningen baseres på en casestudie av et måleverktøy for corporate governance til bruk i kredittvurderingen. Måleverktøyet, navngitt ValueSec, angir graden av corporate governance i små og mellomstore bedrifter. Det benyttes kvalitativ forskningsmetode med informasjon fra delvis strukturerte dybdeintervju som datagrunnlag. Konklusjonen bygger på teori, samt kunnskapen og erfaringene til i alt syv informanter; tre fra DNB og de resterende fire fra bedrifter som har testet verktøyet. Med utgangspunkt i utredningens teoretiske refleksjoner betraktes relasjonen mellom banken og SMB som et prinsipal-agentforhold, der agentproblemene «adverse selection» og «moral hazard» gjør seg gjeldende. Videre indikeres også at corporate governance i kredittvurderingen kan bidra til å redusere agentkostnadene forbundet med disse problemene. Den empiriske analysen gir delvis støtte til den fremsatte teoretiske litteraturen. Funnene viser at både banken og SMB vektlegger tillit til den andre parten, og følgelig kan «stewardshipteori» være mer korrekt i denne relasjonen. Videre er det, blant informantene, konsensus om at corporate governance bidrar positivt til bedriftens prestasjoner. Likevel tas corporate governance i liten grad med i dagens kredittvurdering, og følgelig er det sannsynlig at kostnaden ved innføringen av ValueSec overstiger nytten av måleverktøyet.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectøkonomisk styringno_NO
dc.titleCorporate governance i bankenes kredittvurdering : et verktøy for vurdering av små- og mellomstore bedrifterno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record