Show simple item record

dc.contributor.authorIsaksen, Hanne Landvik
dc.date.accessioned2012-10-29T13:22:18Z
dc.date.available2012-10-29T13:22:18Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169773
dc.description.abstractInternational Accounting Standards for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs) er en egen regnskapsstandard utarbeidet av IASB som er særskilt tilpasset rapporteringsbehovene til små og mellomstore foretak. Standarden er tatt i bruk internasjonalt, men enkelte land er noe avventende til implementering, deriblant Norge. NRS oppfordret i 2010 Finansdepartementet til å starte en utredning av om standarden er egnet for bruk i Norge, men departementet ønsker foreløpig å avvente internasjonal utvikling før man foretar seg noe. Enkelte fagpersoner i Norge argumenterer for bruk av standarden, men argumentasjonen kan virke å basere seg på en forenklingsløsning for standardsetter, fremfor å være grunnet på en konklusjon om at IFRS for SMEs er det beste alternativet for norske SMEs. Denne oppgaven er ment å skape et innblikk i enkelte utfordringer og problemstillinger en eventuelt vil møte på dersom IFRS for SMEs skulle implementeres i Norge slik standarden fremstår i dag. Gjennom en forskjellsanalyse hvor IFRS for SMEs blir sammenlignet med både full IFRS og GRS avdekker jeg likheter og forskjeller mellom de ulike regnskapsspråkene, drøfter regnskapsmessig behandling og bruk av regnskapsprinsipper, samt trekker frem hvilke utfordringer vi vil stå overfor ved en eventuell implementering. Gjennom analysen finner jeg at IFRS for SMEs ikke er en selvstendig standard noe som svekker IFRS for SMEs’ fremstilling som en standard særlig tilpasset SMEs’ rapporteringsbehov. Videre slår jeg fast at enkelte regnskapsmessige forskjeller mellom IFRS for SMEs og GRS er av så stor betydning at disse krever særskilt vektlegging i en eventuell implementeringsdebatt.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectregnskapsstandarderno_NO
dc.subjectøkonomisk styring
dc.titleIFRS for SMEs : er standarden selvstendig og egnet for bruk i Norge?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record