Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMoltu, Camilla Fylling
dc.contributor.authorHusa, Jon Arne
dc.date.accessioned2012-10-29T14:04:17Z
dc.date.available2012-10-29T14:04:17Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169775
dc.description.abstractTemaet i denne masterutredningen er earnings management i norske private foretak. Earnings management er et svært aktuelt felt innenfor regnskapsforskning. Mesteparten av tidligere forskning er utført på børsnoterte selskaper, mens det har blitt forsket langt mindre på private foretak. Dette til tross for at private selskaper står for store deler av verdiskapningen i samfunnet. Hovedformålet med undersøkelsen er å finne ut i hvilken grad regnskapsmanipulasjon forekommer i norske private foretak sammenlignet med private foretak i andre europeiske land. Med utgangpunkt i teori rundt ulikheter i insentiver og institusjonelle rammeverk presenteres hypoteser som predikerer at Norge vil plassere seg blant de landene med minst earnings management. For å kunne sammenligne Norges nivå av earnings management med andre land tas det utgangspunkt i en studie av Burgstahler, Hail og Leuz fra 2006 som ser på forhold som påvirker regnskapsmanipulasjon i 13 europeiske land. Ved bruk av samme metode gjennomføres tilsvarende beregninger for norske private foretak, og deretter sammenlignes Norge med landene undersøkt i Burgstahler et al. (2006). Resultatet fra utredningen viser at Norge plasseres på en sjetteplass blant 14 europeiske land i rangeringen for earnings management, og at Norge kommer dårligere ut enn land som Sverige og Danmark. I tillegg viser de empiriske funnene at bedrifter med lav lønnsomhet utfører mer earnings management i form av resultatutjevning enn bedrifter med høy lønnsomhet. Undersøkelsen finner også bransjeforskjeller for earnings management der bedrifter i kjernesektoren utfører mer earnings management enn bedrifter som tilhører periferisektoren. Videre viser studien at earnings management forekommer oftere i norske private foretak med høy gjeldsgrad enn i foretak med lav gjeldsgrad.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.titleEarnings management i norske private foretakno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel