Show simple item record

dc.contributor.authorØgreid, Lars Morten Aarsland
dc.date.accessioned2013-06-14T10:27:50Z
dc.date.available2013-06-14T10:27:50Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169783
dc.description.abstractI denne studien ser jeg nærmere på hvorvidt de etiske forvaltningsreglene som ble innført for Statens pensjonsfond utland i 2004 har påvirket avkastningen på fondet. Dette gjøres ved å studere kursdata for de 61 selskapene som har blitt ekskludert fra fondet av etiske årsaker. Jeg vurderer kortsiktige effekter rundt nedsalgsprosessen og offentliggjøringen fra Finansdepartementet om av at selskapene har blitt ekskludert. De langsiktige effektene jeg undersøker baserer seg på avkastningen de ekskluderte selskapene har hatt i perioden etter at de ble utestengt. Ettersom samfunnsansvarlige investeringer generelt og Statens pensjonsfond utland spesielt er sentrale for studien, vies disse mye plass i starten av oppgaven. Jeg presenterer også teorier om hvordan informasjon påvirker aksjekurser, ulike syn på hvordan et selskap sin lønnsomhet kan bli påvirket av etisk praksis og investeringsstrategier som brukes av ulike typer fond. Etter dette presenterer jeg ulike studier innen disse fagfeltene og funnene de gjør. Når dette har blitt lagt til grunn presenterer jeg metoden for hypotesetestene, og dataene som skal testes. Jeg finner i studien at det er en liten negativ kortsiktig markedsreaksjon på offentliggjøringen av et selskap har blitt ekskludert fra Statens pensjonsfond utland, men at denne viskes bort igjen de påfølgende dagene. På lang sikt finner jeg tegn på at de ekskluderte selskapene har hatt høyere avkastning enn fondet, men denne er ikke statistisk signifikant. I tillegg er det andre utfordringer knyttet til å måle de langsiktige følgene av de etiske forvaltningsreglene.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectsamfunnsøkonomino_NO
dc.titleStatens pensjonsfond utland - etisk forvaltning og avkastning : påvirker de etiske forvaltningsreglene til Statens pensjonsfond utland avkastningen på fondet?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record