Show simple item record

dc.contributor.authorDahle, Silje Palmesen
dc.date.accessioned2012-11-21T09:50:13Z
dc.date.available2012-11-21T09:50:13Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169797
dc.description.abstractDenne masterutredningen er en fundamental verdsettelse av konsernet Hurtigruten ASA. Verdsettelsen er utført ved bruk av en toperioders DCF1-modell, hvor jeg diskonterer den frie kontantstrømmen til drift ved bruk avkastningskravet til totalkapitalen. Som grunnlag for verdsettelsen har jeg utført både strategiske og regnskapsmessige analyser. I arbeidet med de strategiske analysene har jeg benyttet verktøy som ser på henholdsvis eksterne og interne forhold for selskapet. For de eksterne analysene, har jeg blant annet brukt et verktøy hvor man vurderer politiske, økonomiske, sosiale, teknologiske, miljømessige og juridiske faktorer (PESTEL). I tillegg har jeg benyttet verktøyet Porters fem krefter, hvor man vurderer man ulike eksterne trusler som sammen fører til et totalt trusselnivå i bransjen. Til den interne analysen har jeg foretatt en vurdering av selskapets strategiske ressurser, hvor jeg tester for om de er sjeldne, viktige, ikke-imiterbare, mobiliserbare (om ressursen kan bidra til å skape økonomisk verdi) og approprierbare (hvorvidt den økonomiske verdien tilfaller selskapet), også kjent som SVIMA-analyse. Jeg har videre foretatt en regnskapsanalyse hvor jeg har vurdert selskapets likviditet, soliditet og lønnsomhet, oppsummert i en syntetisk rating (kredittvurdering). Som avkastningskrav til totalkapitalen har jeg kalkulert Weighted Average Cost of Capital, WACC. Alle analyser og beregninger er basert på offentlig tilgjengelig informasjon. For å finne virksomhetsverdien av selskapet har jeg budsjettert og diskontert kontantstrømmer for de neste fem årene i tre forskjellige scenario: et optimistisk, et forventet og et pessimistisk. De diskonterte kontantstrømmene til scenarioene er vektet, samlet i én verdi som representerer den første (eksplisitte) perioden i modellen. Denne verdien legges til en terminalverdi, som brukes som en evig verdi i den andre (implisitte) perioden. Etter å ha justert for finansielle eiendeler og gjeld, har jeg funnet egenkapitalverdien av konsernet, som er 5508 MNOK Denne er fordelt på antall aksjer i selskapet, som pr juni 2012 er 420 259 163. Det gir en verdi pr aksje på 13 NOK. På Oslo børs er Hurtigruten ASA pr 18.juni 2012 priset til 3,60 kr (pålydende verdi er NOK 1,00). Basert på resultatene i denne verdsettelsen kan det da se ut som at konsernet er underpriset i markedet, og jeg anbefaler kjøp. Jeg vil imidlertid poengtere at resultatet har vist seg følsomt for endringer i nøkkeltall, noe som jeg vil diskutere nærmere i en sensitivitetsanalyse på slutten av denne oppgaven. Jeg vil også kommentere oppgavens styrker og svakheter og hvilke implikasjoner det har for gyldigheten av resultatene.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectøkonomisk styringno_NO
dc.subjectverdsettelse
dc.titleVerdsettelse av Hurtigruten ASAno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record