Show simple item record

dc.contributor.authorStormoen, Harald
dc.date.accessioned2012-10-31T12:12:29Z
dc.date.available2012-10-31T12:12:29Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169823
dc.description.abstractHensikten med utredningen har vært å studere innvirkningen den lave boligbeskatningen i Norge har på boligprisene gjennom et konjunkturforløp. I oppgaven er historiske data for BNP- og boligpris analysert med et HP-filter. Som et rammeverk har jeg benyttet konjunktur og kriseteori. Utredningen viser at skattefavoriseringen av bolig som finner sted i det norske skattesystemet gir en uheldig vridning i husholdningers investeringsvalg. Den lave boligskatten gir overinvestering i bolig og påfører norske husholdninger en høy boligformue med høy gjeldsgrad. Det gjør befolkningen sårbare ovenfor fremtidige renteøkninger og boligprisfall. Boligbeskatningen kan også, i samspill med rentenivået, være en forklarende årsak til oppbygning av en boligboble og påfølgende krise. Forventinger om fremtidig boligprisvekst og et lavt rentenivå gir større etterspørsel etter kreditt. Sammen med finanssektorens prosykliske utlånsadferd kan det gi prisspiraler hvor høye boligpriser og økt kreditt gjensidig presses opp av hverandre. Oppgaven inneholder også et kapitel hvor en mer nøytral boligbeskatning skisseres. Ved å innføre skatt på fordelen av å bo i egen bolig argumenteres det for at skattesystemet i større grad vil fungere som en automatisk stabilisator i boligmarkedet. En eventuell endring i skattesystemet bør innføres gradvis. Også timingen er viktig for å hindre at endringen skaper et sjokk i boligmarkedet.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.titleBoligskatt og boligpriser : en kartlegging av skattefordeler som kan gi økte boligpriserno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record