Show simple item record

dc.contributor.authorNerheim, Erik
dc.date.accessioned2012-11-16T13:39:51Z
dc.date.available2012-11-16T13:39:51Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169827
dc.description.abstractBergen Kino er en bedrift de fleste i Bergen har kjennskap til og som er ofte i lokal media, og er således en meget interessant bedrift å studere. Denne studien har som formål å se nærmere på driften ved Bergen Kino i sammenheng med forfatters masterprofil. Målet har vært å anvende den kunnskapen som er opparbeidet gjennom studiet ved NHH på en slik måte at dette arbeidet tilfører administrasjonen i Bergen Kino ny og relevant informasjon angående enkelte fokusområder ved driften. I samråd med administrasjonen hos Bergen Kino ble det besluttet at studiens fokusområder skulle være «Visningstidspunkt» og «ChessTirsdag». Problemet knyttet til filmenes visningstidspunkt er at filmene vises for tett slik at de ulike filmers publikum ankommer Bergen Kino samtidig. Det resulterer i større køer og trengsel i foajéområdet, kinoens egne kiosker osv. Ved hjelp av simuleringsverktøy kom studien frem til at å spre filmenes visningstidspunkt med 15 minutter ville være tilstrekkelig for å redusere køene og øke omsetningen i kioskene betydelig. Videre avslutter delstudien med å vise at det å spre visningstidspunktene er gjennomførbart i forhold til andre arbeidsoppgaver. ChessTirsdag er en rabattordning som gir alle Chess-kunder to kinobilletter til prisen av én. Denne ordningen har gjort tirsdag til en betydelig kinodag og spørsmålet er således om ChessTirsdag er lønnsom for Bergen Kino? Negative konsekvenser ved ordningen er at Bergen Kino selv er med på å dekke deler av billettprisen, og i tillegg gir ordningen høyere personalkostnader. Den positive konsekvensen er at ordningen kan gi en høyere kundemasse. Ved hjelp av regresjonsanalyser og spørreundersøkelse kommer studien frem til at ChessTirsdag ikke er lønnsom siden det ikke er grunnlag for å si at den gir økt total kundemasse og at de fleste kundene ville sett de respektive filmene uansett og dermed betalt fullpris.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.titleEn studie av driften ved Bergen Kinono_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record