Show simple item record

dc.contributor.authorGrimstad, Mats Andreas
dc.contributor.authorTorsteinsen, Kjetil
dc.date.accessioned2013-08-08T10:39:52Z
dc.date.available2013-08-08T10:39:52Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169831
dc.description.abstractFormålet med denne masterutredningen er å få innsikt i hvordan kommunikasjon og deltakelse påvirker de ansattes tillit til ledelse i forbindelse med rolleovergangen. Samtidig blir det undersøkt hvilke faktorer regnskapsførere legger i utformingen av kontrollsystemer med hensyn til ivaretakelse av tillit. Ved endringer i organisasjoner vil det være viktig for ledelsen at tilliten til de ansatte styrkes eller ivaretas for å få et best mulig resultat på prosessen. Det er derfor interessant å studere om aktivt bruk av kommunikasjon eller deltakelse kan ha en positiv innvirkning på de ansattes tillit til ledelsen, selv om endringen kan være ukomfortable for noen av partene den omhandler. Samtidig vil det være positivt for ledelsen hvis de har større innsikt i hvilke faktorer de ansatte vektlegger i et kontrollsystem, det gjelder spesielt hvis prestasjonskriteriene forandres som en konsekvens av endringen. Gjennom analyse av datamaterialet viser det seg at kommunikasjon og deltakelse har varierende påvirkning på de ansattes tillit til ledelsen under rolleovergangen. Regnskapsførere vektlegger også ulike faktorer i utformingen av kontrollsystemer med hensyn til ivaretakelse av tillit. Diskusjonen av funnene viser at blant annet effektene av sosiale redegjørelser i endringsprosessen er uklare når det gjelder å styrke tilliten. Imidlertid tyder funnene på at redegjørelsene kan bidra til å ivareta tilliten hos de ansatte. Samme konklusjon gjelder ved involvering av de ansatte i endringsprosessen. Dog vil tilliten kunne styrkes hvis ledere velger å gi de ansatte påvirkningsmuligheter på beslutninger i rolleovergangen. Diskusjonen viser også at forståelsen for rådgiverrollen kan øke gjennom ulike former for kommunikasjon og deltakelse. Når det gjelder utfordringer knyttet til kontrollsystemer og prestasjonskriterier framgår det blant annet at et ensidig fokus på effektivitet kan ha negative konsekvenser. Utredningen viser også at kontrollsystemer bør formes slik at de framstår som rettferdige og åpne for at tilliten skal ivaretas.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectstrategi og ledelseno_NO
dc.titleTillit i rolleoverganger : en studie av regnskapsføreres tillit til ledelsen i overgangen til rådgiverrollenno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record