Show simple item record

dc.contributor.authorBerntsen, Ragnhild
dc.contributor.authorThon, Kristina
dc.date.accessioned2013-07-31T11:16:05Z
dc.date.available2013-07-31T11:16:05Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169845
dc.description.abstractMålet med denne masterutredningen er å undersøke om bruk av lederkompensasjon kan fortrenge andres motivasjon. Kompensasjon kan være et nødvendig virkemiddel for å tiltrekke seg ressurssterke kandidater til lederrollen, men på den andre siden kan det redusere lederens evne til å motivere ved å gå foran som et godt eksempel. I denne utredningen rettes det fokus mot det sistnevnte forholdet. For å tilnærme oss problemstillingen, har vi gjennomført en web-basert spørreundersøkelse via NORSTAT. Undersøkelsen tar utgangspunkt i et fellesgodespill, hvor respondentene er stilt overfor tre ulike treatments. Den eneste varierende faktoren er lederens kompensasjonsnivå, noe som har gjort det mulig for oss å studere den rene effekten av lederkompensasjon. Teorien predikerer at kompensasjon kun påvirker de som blir insentivert, men våre funn viser at man også påvirkes av hva andre tjener, deriblant lederen. Dette vil henvises til som eksterne effekter av kompensasjon. Det fremkommer av resultatene at lederkompensasjon har en fortrengende effekt på deltagernes motivasjon, og dermed deres ønskede bidragsnivå. Dette ser vi blant annet av gjennomsnittsbidraget, da vi observerer en negativ samvariasjon mellom størrelsen på lederkompensasjonen og respondentenes bidragsnivå. Vi finner en tilnærmet signifikant effekt når det innføres moderat kompensasjon til lederen, mens høy kompensasjon gir en klar signifikant fortrengningseffekt. Det største funnet ved innføring av lederkompensasjon, er endringen i andel respondenter som ikke ønsker å bidra til fellesgodet. Denne andelen fordobles, fra henholdsvis 5 % til 10 %. Vi observerer også en reduksjon i andel respondenter som ønsker å bidra med svært mye til fellesgodet, når lederkompensasjon benyttes. Vi mener at våre funn med stor sannsynlighet har god overføringsverdi til realistiske situasjoner, hvor økonomiske insentiver benyttes for å oppmuntre ledere til å gå foran som et godt eksempel. Kompensasjonssystemer bør derfor tas i bruk med varsomhet.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectøkonomisk styring
dc.titleEksempelets makt : eksterne effekter av lederkompensasjonno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record