Show simple item record

dc.contributor.authorSøreng, Audun
dc.contributor.authorHaugsvold, Tore
dc.date.accessioned2013-08-12T11:35:28Z
dc.date.available2013-08-12T11:35:28Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169881
dc.description.abstractDenne masterutredningen er en strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Norwegian Air Shuttle ASA, heretter kalt Norwegian, basert på offentlig tilgjengelig informasjon. Det benyttes en fundamental verdsettelsesteknikk, som suppleres med komparativ multippelverdsettelse. Utredningen starter med å presentere fakta om makroforhold og bransjen, samt hvordan Norwegian avviker fra de andre aktørene i bransjen når det gjelder ressurser. Videre blir de forskjellige verdsettelsesteknikkene gjennomgått, før rammeverket for fundamental verdsettelse blir presentert. Selve verdsettelsen starter med strategisk analyse av muligheter og trusler eksternt, samt styrker og svakheter internt. I den eksterne bransjeorienterte analysen benyttes PESTEL-modellen, samt Porters konkurransekraftmodell, mens den interne ressursorienterte analysen benytter SVIMA-modellen. Videre blir de historiske finansregnskapene til Norwegian, og bransjen, omgruppert og justert for investororientert analyse. Det gir bedre innsikt i de underliggende økonomiske forholdene, som er viktig når en skal gjøre analyser av historisk lønnsomhet. Resultatene fra den strategiske analysen og regnskapsanalysen skal være konsistente. Den strategiske analysen og regnskapsanalysen danner grunnlaget for å utarbeide både fremtidsregnskap og fremtidig avkastningskrav, som benyttes til å verdsette Norwegian ved hjelp av egenkapital- og selskapskapitalmetoden. Ved å oppdatere avkastningskravene med verdibaserte vekter, konvergerte egenkapital- og selskapskapitalmetoden ved et felles verdiestimat på NOK 233,53 per aksje. Det er noe høyere enn aksjekursen per 15.2.2013 på NOK 196,10. Merverdien i verdiestimatet bygger på at vi mener Norwegian besitter en rekke verdifulle ressurser som vil bidra til å skape større «superprofitt» fremover, enn hva «markedet» tror. Utredningen avsluttes med å analysere usikkerheten i verdiestimatet ved hjelp av sensitivitetsanalyse, samt sammenligning med aktører i bransjen gjennom en multippelverdsettelse.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectfinansiell økonomino_NO
dc.subjectverdsettelse
dc.titleNorwegian air shuttle ASA : strategisk regnskapsanalyse og verdsettelseno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record