Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEek, Hans Jørgen
dc.date.accessioned2013-08-12T07:40:49Z
dc.date.available2013-08-12T07:40:49Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169889
dc.description.abstractDenne oppgaven vil se på bakgrunnen for at Bergen kommune har valgt å endre organisasjonsløsning for de to selskapene Bergen Kino AS (BK) og Bergen Parkering AS (BP). BK var et 100% kommunalt eid selskap, hvor kommunen nå har solgt 49% av aksjene til den kommersielle aktøren SF Kino AS. BK er et selskap som kommunen både har et samfunnsmessig og finansielt mål for. BP var et kommunalt foretak (KF) som nylig ble delt opp i en etat og et aksjeselskap. Kommunen ønsker med oppdelingen å få et klarere skille mellom den delen av virksomheten som driver innenfor et kommersielt marked og den delen som utøver samfunnsmessige tjenester. Denne oppgaven vil se nærmere på hvilke utfordringer som kan oppstå ved overgangen fra et KF til et AS. Ut i fra disse to casene ble problemstillingen som følger: Hvilke styringsutfordringer kan oppstå ved endrede organisasjonsløsninger i Bergen Kommune. For å besvare denne problemstillingen har det blitt brukt teori innenfor fagfeltet økonomistyring, hvor prinsipal-agentteorien står sentralt. Kontrakter blir sett på som en styringsmulighet for å redusere transaksjonskostnader. Styringssirkelen er sentral for å studere hvilke styringsmuligheter og utfordringer som kan oppstå i en stor organisasjon som Bergen Kommune. Til slutt vil sentrale trekk innenfor det offentlige som New Public management bli studert. For å forklare situasjonen i Bergen kommune og de to selskapene har det blitt gjennomført dybdeintervjuer med sentrale personer fra både kommunen og de to virksomhetene. Oppgaven konkluderer med fire funn som vil være utfordringer for kommunen ved den endrede organisasjonsløsningen. 1) Ytre rammebetingelser påvirker hvilken eierstruktur som velges. 2)Kommunen kan miste noe av kontrollen på selskapene ved at det blir en desentralisering av beslutningsmakt. 3) Det kan bli en ulik målstruktur mellom eieren og virksomhetene. 4) Transaksjonskostnadene kan øke for Bergen Kommune.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectøkonomisk styringno_NO
dc.titleHvilke styringsutfordringer kan oppstå ved endrede organisasjonsløsninger i Bergen kommune : hvilke fordeler og ulemper kan dette bringe med seg? : hva blir utfordringene i fremtiden?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel