Show simple item record

dc.contributor.authorBerner, Endre
dc.contributor.authorOlving, Marius
dc.date.accessioned2013-08-12T07:15:53Z
dc.date.available2013-08-12T07:15:53Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169893
dc.description.abstractMed utgangspunkt i regnskaps- og foretaksinformasjon koblet med informasjon om bruk av regnskapsstandard, har vi utført en deskriptiv og empirisk analyse om bruk av internasjonale regnskapsregler (IFRS) i Norge. Vi identifiserer selskapene som benytter IFRS og karakteristika ved disse. Videre studerer vi forskjeller mellom IFRS og norske regnskapsregler ved å analysere endringer i nøkkeltall knyttet til marginer, finansiering og rentabiliteter. Vi studerer både direkte overgangseffekter og mer langsiktige virkninger. De kortsiktige virkningene er analysert ved å studere regnskapet ved førstegangsrapportering for et utvalg selskaper, mens de langsiktige virkningene er identifisert ved å sammenligne IFRS-selskaper med en kontrollgruppe som rapporterer etter norske regler over en femårsperiode (2006-2010). Kontrollgruppen er dannet ved hjelp av matching-metodikk. Avslutningsvis analyserer vi om det kan identifiseres tegn til opportunistisk bruk av IFRS. Dersom det sees bort fra selskaper som er lovpålagt å rapportere etter IFRS, finner vi at nær halvparten av alle selskapene som benytter standarden i Norge er eid fra utlandet. Bruk av IFRS har videre sammenheng med bransjetilhørighet. Den direkte og langsiktige analysen gir til dels motstridende resultater når det gjelder effekten IFRS har på ulike nøkkeltall. På lang sikt blir nøkkeltall knyttet til marginer mer volatile, men utover dette kan vi ikke trekke noen entydige konklusjoner. Vi har ikke grunnlag for å påstå at noen aktører benytter IFRS opportunistisk.
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectøkonomisk styringno_NO
dc.titleUtbredelse og virkninger av IFRS i Norge : en empirisk studie om utbredelsen av IFRS i Norge, og konsekvensen standarden har på rapporterte nøkkeltallno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record