Show simple item record

dc.contributor.authorKrosby, Therese Ugelvik
dc.contributor.authorStusvik, Vibeke
dc.date.accessioned2013-08-13T12:41:30Z
dc.date.available2013-08-13T12:41:30Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169915
dc.description.abstractSelv om norske forbrukere har det dårligste utvalget av dagligvarer i Norden, møter de det høyeste prisnivået. Dagligvaremarkedet i Norge består i hovedsak av fire store grupperinger, og har en konsentrasjon av markedsmakt som betegnes som den sterkeste i Europa. For å øke forbrukernes makt og synliggjøre deres valgmuligheter har Forbrukerrådet foreslått å etablere en dagligvareportal på Internett. Portalen skal gi forbrukerne mulighet til å sammenligne priser og produkter mellom ulike dagligvarekjeder og frittstående detaljister. Forslaget om en dagligvareportal har derimot blitt møtt med skepsis fra flere hold, spesielt knyttet til risikoen for et stilltiende samarbeid mellom de fire store dagligvaregrupperingene. I denne masterutredningen drøfter vi mulige effekter en dagligvareportal kan ha for forbrukerne, med hovedvekt på faren for et stilltiende samarbeid. Vi vil starte med å presentere forholdene i det norske dagligvaremarkedet, både for aktørene og forbrukerne. Deretter drøfter vi to ulike markedssituasjoner; ensidig markedsmakt og kollektiv markedsmakt. Situasjonene innebærer at henholdsvis en enkelt bedrift alene, eller flere bedrifter i fellesskap, har stor nok makt til å kunne påvirke ulike faktorer i markedet. Stilltiende samarbeid er en form for kollektiv markedsmakt, og innebærer en situasjon der bedriftene samordner sin adferd istedenfor å konkurrere. Videre vil vi identifisere et sett viktige karakteristikker som ifølge litteraturen vil øke sannsynligheten for et stilltiende samarbeid. Vi vil så beskrive Forbrukerrådets satsing på markedsportaler, før vi avslutter med å sammenligne karakteristikkene som øker potensialet for stilltiende samarbeid med forholdene i det norske dagligvaremarkedet. Basert på strukturen i markedet konkluderer vi til slutt med at en dagligvareportal i nær fremtid kan virke mot sin hensikt; føre til et stilltiende samarbeid og bidra til høyere priser til forbrukerne på lang sikt.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectøkonomisk styringno_NO
dc.titleDagligvareportal : til forbrukernes beste?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record