Show simple item record

dc.contributor.authorThorbjørnsrud, Simen
dc.contributor.authorHermansen, Morten
dc.date.accessioned2013-02-19T10:59:15Z
dc.date.available2013-02-19T10:59:15Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169931
dc.description.abstractUtredningen har en praktisk tilnærming og tar sikte på å estimere aksjeverdien til Höegh LNG. Dette ble gjort på bakgrunn av en inntjeningsbasert tilnærming og en balansebasert tilnærming. Det er forsøkt å finne et estimat på verdien av realopsjonene selskapet innehar, og hvilken effekt dette har på aksjeprisen. I forbindelse med den inntjeningsbaserte tilnærmingen ble det utarbeidet en strategisk analyse og en regnskapsanalyse for å gi best mulig grunnlag til å predikere fremtidige kontantstrømmer. Nåverdien ble beregnet med et nøye estimert avkastningskrav. I den inntjeningsbaserte tilnærmingen ble det konkludert med en aksjepris lik NOK 56,42. Det var knyttet usikkerhet til flere av parameterne benyttet i denne beregningen, og sensitivitetsanalysen belyser dette nærmere. I tillegg til den inntjeningsbaserte tilnærmingen ble også en balansebasert tilnærming benyttet. Her ble det konkludert med en NAV/aksje lik NOK 69,18. Basert på verdiestimatene ble det anbefalt en kjøpstrategi da aksjekursen til Höegh LNG var på NOK 46,00 per 12.12.2012.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectfinansiell økonomino_NO
dc.titleVerdivurdering av Höegh LNGno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record