Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNordeng, Sigrun Aker
dc.contributor.authorSanderud, Anne Ragnhild Hersleth
dc.date.accessioned2013-02-25T11:42:17Z
dc.date.available2013-02-25T11:42:17Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169933
dc.description.abstractDenne oppgaven har som formål å avdekke omfanget og drivere for overskuddsflytting gjennom internprismanipulasjon blant norske flernasjonale foretak. Vi tar utgangspunkt i studien til Balsvik et al. fra 2009 som studerer denne formen for skatteunndragelse på norske data og finner kvalitativt de samme resultatene; Å gå fra å være et norskeid foretak uten aktivitet i utlandet til å etablere et datterselskap ute er forbundet med et fall i profittmarginen på 1,24 prosentpoeng. Dette er konsistent med en hypotese om netto overskuddsflytting ut av Norge. Vi utvider analysen ved å inkludere informasjon om hvilke selskaper som har selskapsinterne transaksjoner. Dersom det estimerte fallet i lønnsomheten skyldes internprismanipulasjon ville vi antatt at det var selskapene med interne transaksjoner som var årsaken. Vi finner ikke støtte for denne hypotesen. Våre analyser gir likevel indikasjoner på at norske flernasjonale selskaper med interne transaksjoner flytter overskudd både inn og ut av Norge, avhengig av skatteraten til datterselskapet i utlandet. Blant annet finner vi at flernasjonale selskaper har lavere lønnsomhet i år hvor har de har interne transaksjoner og datterselskap i land med skatteparadis-karakteristika som Irland, Sveits og Singapore, enn hva de ellers pleier å ha. Resultatene er noe derimot noe sprikende, og delvis basert på svært få observasjoner. Det er behov for ytterligere forskning og bedre datagrunnlag for å kunne fastslå omfanget av denne praksisen med sikkerhet.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectfinansiell økonomino_NO
dc.titleOverskuddsflytting ved internprismanipulasjon i norske flernasjonale foretakno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel