Show simple item record

dc.contributor.authorMannerud, Carl-Christian
dc.contributor.authorHermansen, Knut-Håkon Scheie
dc.date.accessioned2012-11-21T09:54:23Z
dc.date.available2012-11-21T09:54:23Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169937
dc.description.abstractFormålet med denne masterutredningen var å utforske psykologiske kontrakter i et horisontalt perspektiv. Dette er et område hvor det foreløpig eksisterer lite tilgjengelig forskning. Gjennom samtaleintervjuer med medlemmer i prosjektbaserte team, ble det avdekket hva horisontale psykologiske kontrakter kan innholde, og hvilke konsekvenser overoppfyllelse av eller brudd på slike kontrakter vil kunne ha. I studien ble det lokalisert 9 ulike kategorier, som beskriver hva horisontale psykologiske kontrakter kan innholde. Innholdet i kontraktene relaterer seg til to dimensjoner: relasjonsorienterte kontrakter og oppgaveorienterte kontrakter. Kontrakter innenfor den relasjonsorienterte dimensjonen blir i denne studien omtalt som støtte, fleksibilitet, lojalitet, anerkjennelse, og involvering. Innenfor den oppgaveorienterte dimensjonen blir det funnet kontrakter som kjennetegnes ved kunnskapsdeling, profesjonalitet, tilbakemelding og innsats. Som en konsekvens av overoppfyllelse av og brudd på horisontale psykologiske kontrakter, ble det avdekket 5 ulike konsekvenser. Konsekvensen vil ha en positiv eller negativ effekt avhengig om den er en følge av henholdsvis en overoppfyllelse eller et brudd. Knyttet til overoppfyllelse ble det lokalisert konsekvenser som læring, selvtillit, motivasjon og samhold, mens knyttet til brudd ble konsekvenser som motivasjon, samhold og samarbeid avdekket. To konsekvenser var et resultat av både overoppfyllelse og brudd, dog med ulikt fortegn. En styrke ved studien er at den enkelte konsekvens er knyttet direkte til kategorien som beskriver den psykologiske kontrakten. Dessuten er et interessant funn i studien at alle brudd som ble avdekket, knytter seg utelukkende til relasjonsorienterte kontrakter. Kunnskap fra denne utredningen vil først og fremst kunne være nyttig for prosjektbaserte team, og kan bidra til at studenter, nyutdannede og øvrige ansatte kan lære mer om kompleksiteten som inngår i et teamarbeid. Resultatene av studien kan være relevant knyttet til at teammedlemmer får en større forståelse for hva som kan legges til grunn for et godt teamsamarbeid.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectstrategi og ledelseno_NO
dc.titlePsykologiske kontrakter i et horisontalt perspektiv : en casestudie av prosjektbaserte teamno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record