Show simple item record

dc.contributor.authorSandslett, Helene Simonsen
dc.date.accessioned2013-01-14T11:36:36Z
dc.date.available2013-01-14T11:36:36Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/169945
dc.description.abstractHovedformålet med denne masterutredningen er å forsøke å konstruere en sammensatt ledende indikator som kan si noe om fremtidig konjunkturutvikling i Norge. Oppgaven er basert på en analyse av en rekke makroøkonomiske enkeltindikatorer i perioden 1990 til 2011. Grunnlaget for konstruksjon av den sammensatte ledende indikatoren er en Granger kausalitetsanalyse, benyttet for å klassifisere variablene som ledende eller ikke ledende ved å teste årsak- og virkningsforhold mellom en konstruert referanseindikator og 20 makroøkonomiske enkeltvariabler. Enkeltvariablene som inngår i den sammensatte ledende indikatoren ble plukket ut med hensyn til deres ledende egenskaper, og slik at de samlet sett representerer en bred indeks med representanter fra ulike områder i økonomien. Indikatorene ble satt sammen til én indeks ved hjelp av et veiet gjennomsnitt. To egnede sammensatte ledende indikatorer ble sammenlignet med referanseindikatoren ved hjelp av grafisk avlesning og identifisering av vendepunkter, hvor den indikatoren som best predikerte referanseindikatoren til slutt ble valgt. Det konkluderes med at den ledende sammensatte indikatoren med best prediktiv verdi for analyseperioden er indikatoren som består av følgende enkeltindikatorer: K2 for ikke-finansielle foretak, M2, realvalutakurs, varepris – utvinning av olje og naturgass og industriproduksjon for euroområdet. Analysene i oppgaven baserer seg på beregninger gjort i Excel, STATA og Demetra.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectfinansiell økonomino_NO
dc.titleKonstruksjon av en ledende sammensatt indikator for norsk økonomino_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record