Show simple item record

dc.contributor.authorIdland, Magnus Arstad
dc.contributor.authorEngnestangen, Benedicte Ankersen
dc.date.accessioned2013-02-28T11:03:10Z
dc.date.available2013-02-28T11:03:10Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/170024
dc.description.abstractI denne utredningen ønsket vi å avdekke hvordan finanskrisen har påvirket det amerikanske markedet for selskapskontroll. Til å gjennomføre studien har vi benyttet sekundærdata fra den anerkjente produsenten Bureau van Dijk. Vi har vektlagt forhold som antall og verdi på transaksjonene, relatertheten mellom transaksjonspartene og egenskapene til de selskapene som var involvert. Analysene er foretatt i perioden år 2005 til år 2009. Årene 2005-2007 har vi betegnet som perioden før krisen, mens år 2009 er perioden under krisen. I analysen har vi sammenlignet de to periodene. For det første har vi utarbeidet deskriptiv statistikk over transaksjonsverdi og transaksjonsvolum. Videre har vi benyttet bransjekoder til å utforme en relaterthetsanalyse. Til å identifisere egenskaper ved bedrifter har vi gjennomført en logistisk regresjonsanalyse basert på forklaringsvariablene lønnsomhet, soliditet, vekst og størrelse. Analysene er foretatt i absolutt forstand og med bransjejustering av variablene. Absolutt betyr at tallene ikke er justert for bransjemessige effekter. Våre funn indikerer at finanskrisen har ført til et fall i antall og aggregert verdi på transaksjonene. Samtidig var gjennomsnittlig transaksjonsverdi faktisk høyere under krisen enn i perioden før. En årsak til dette funnet var stor spredning i standardavvikene under krisen. Det kan derfor tyde på at det var en større nedgang i små transaksjoner enn i store. Relaterthetsanalysen viste en jevn økning i kjøp av relatert virksomhet i perioden 2005-2008. Denne trenden snudde under finanskrisen, og selskaper kjøpte mer urelatert virksomhet. Dette kan indikere at det fant sted en viss brannsalgseffekt. Fra den logistiske regresjonsanalysen fant vi at typiske karakteristika ved kjøper under krisen var at den generelle lønnsomheten var lavere, men relativt til bransjens gjennomsnitt hadde kjøper faktisk bedre lønnsomhet. Kjøper var større målt i omsetning både i absolutt forstand og justert relativt til egen bransje. Soliditeten var bedre målt på absolutt form, men relativt til egen bransje var den kun bedre to år før transaksjonen. Kjøper opplevde lavere vekst i omsetning to år før transaksjon, mens bransjejustert vekst virker å ha lite betydning. For oppkjøpsmålene var typiske karakteristika under finanskrisen at lønnsomheten var lavere både i absolutt forstand og sammenlignet med bransjens gjennomsnitt. Oppkjøpsmålene var større målt i omsetning både i absolutt verdi og justert i forhold til egen bransje. Soliditeten var sterkere målt på absolutt form, men relativt til egen bransje var den kun bedre ett år før transaksjonen. Oppkjøpsmålene opplevde lavere vekst i omsetning ett år før transaksjon, mens den bransjejusterte variabelen for vekst ikke ga meningsfulle resultater.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectfinanskriseno_NO
dc.subjectselskapskontrollno_NO
dc.subjectfinansiell økonomi
dc.subjectstrategi og ledelse
dc.titleFusjoner og oppkjøp i krisetider : en studie av finanskrisens påvirkning på det amerikanske markedet for selskapskontrollno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record