Show simple item record

dc.contributor.authorEllingsrud, Karoline
dc.contributor.authorErvik, Kristin Cecilie Langeland
dc.date.accessioned2013-10-29T09:19:30Z
dc.date.available2013-10-29T09:19:30Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/170064
dc.description.abstractFormålet med denne utredningen har vært å avdekke de viktigste faktorene som påvirker sannsynligheten for at unge personer blir uføre. I tillegg sees det på om overgang til uførepensjon og arbeidsledighet er substitutter. Datamaterialet bygger på et 20 prosents utvalg av FD-trygd, i kombinasjon med variabler fra Kommunedatabasen. Metoden som benyttes tar utgangspunkt i individer som var sysselsatt i 2005, og deretter måles deres arbeidsmarkedsstatus fem år etter. Dette analyseres ved å benytte en multinomisk logistisk regresjonsmodell. Studiens hovedfunn kan oppsummeres som følger: i) Lav utdanning fører til høyere uføresannsynlighet, ii) lav lønn øker sannsynligheten for overgang til uføretrygd, iii) høy kommunal uføreandel fører til høyere uføresannsynlighet, og iv) uførepensjon og arbeidsledighet kan ut fra denne analysen ikke påvises å være substitutter. Resultatene er robuste både med tanke på modellspesifikasjon, definisjon av uføre og for ulike aldersgrupper.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectsamfunnsøkonomi
dc.titlePåvirkningsfaktorer for unges uføretilbøyelighet : en multinomisk logistisk regresjonsanalyse av sysselsatte i alderen 18 til 44 år, og deres overgang fra arbeid til uførepensjon i perioden 2005 til 2010no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record