Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLaukvik, Henrik
dc.contributor.authorGrytten, Anders
dc.date.accessioned2013-10-28T11:27:53Z
dc.date.available2013-10-28T11:27:53Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/170072
dc.description.abstractStrukturerte produkter består av en kombinasjon av flere finansielle instrumenter som kan skape unike investeringsobjekter. Produktene kan ha egenskaper som du ikke får ved direkte kjøp av aksjer, obligasjoner eller andre enkeltinvesteringer. Kompleksiteten er varierende og det kan være krevende for investorer både å forstå og verdsette produktene selv. I denne masterutredningen har vi vist hvordan vi verdsetter elleve ulike strukturerte produkter i det svenske markedet. Vi har videre analysert sannsynlighetsfordelingene til avkastningen og beregnet forventet avkastning for produktene. Verdsettelsen vår viser at de fleste produkter har en nåverdi mellom 90-100% av totalt investert beløp, hvor noen av produktene gir kunden høyere verdi enn 100%. Produktene gir en forventet avkastning mellom 4-9%, som er høyere enn risikofrirente i denne perioden. Sannsynligheten for å få høyere avkastning enn risikofri rente varierer mellom 50-90%.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectfinansiell økonomino_NO
dc.titleEn analyse av strukturerte produkter i det svenske markedetno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO
dc.source.pagenumber107no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel