Show simple item record

dc.contributor.authorSørensen, Stian Juel Bøe
dc.contributor.authorSolem, Thomas
dc.date.accessioned2013-10-29T12:06:52Z
dc.date.available2013-10-29T12:06:52Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/170074
dc.description.abstractDenne masteravhandlingen verdsetter det norske selskapet Algeta ASA både ved å benytte tradisjonelle kontantstrøm-analyser og realopsjonsteori. Bruk av realopsjonsteori gir i forhold til tradisjonelle kontantstrøm-analyser et noe høyere verdiestimat på selskapet fordi verdien av dets fleksibilitet hensyntas. Kontantstrøm-analysen verdsetter Algeta ASA til 17 274 mNOK, mens bruk av realopsjonsteori gir selskapet en estimert verdi som er 394 mNOK høyere. Dette innebærer at den estimerte verdien per aksje er 406 NOK ved bruk av tradisjonelle kontantstrøm-analyser, og 415 NOK ved bruk av realopsjonsteori. Til sammenligning er kursen ved verdsettelsestidspunktet, 12 april 2013, 192 NOK. Innledningsvis blir bioteknologibransjen og Algeta presentert, før oppgavens teoretiske fundament blir introdusert. Deretter vil vår regnskapsanalyse og strategiske analyse bli gjennomgått. Disse analysene vil senere danne grunnlaget for valg av inndatavariabler i verdsettelsen av selskapet. Det siste kapittelet før selve verdsettelsen tar for seg beregningen av avkastningskravet. Selve verdsettelsen deler selskapet opp i tre ulike prosjekter; Alpharadin for prostatakreft, Alpharadin for brystkreft og Thorium 227. Prosjektene antas å kunne havne i en rekke ulike potensielle scenarier. Verdien av prosjektene i de ulike scenariene beregnes først ved å benytte diskontert kontantstrøm-metoden. Verdsettelsen utvides deretter ved å også beregne verdien av de realopsjonene selskapet er eksponert for. Usikkerheten av verdiestimatet analyseres avslutningsvis ved å utføre Monte Carlo-simuleringer. I disse simuleringene tillates inndatavariablene å variere for å skape et bilde på potensielle ex-post og ex-ante verdier. Avslutningsvis presenteres en konklusjon som presenterer oppgavens funn.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectfinansiell økonomino_NO
dc.titleVerdsettelse av Algeta ASA : ved bruk av DCF-metoden og realopsjonsteorino_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record