Show simple item record

dc.contributor.authorArnøy, Hilde Lill
dc.date.accessioned2013-10-29T09:03:22Z
dc.date.available2013-10-29T09:03:22Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/170110
dc.description.abstractFormålet med denne utredningen har vært å undersøke hvilke virkemidler en bedrift kan bruke for å beholde de flinkeste ansatte. Det er blitt utført kvantitativ og kvalitativ analyse. Kvantitativ analyse er gjort i form av spørreundersøkelse rettet mot de ansatte i Vizrt, en kunnskapsbedrift i Bergen, og deretter ble det gjennomført regresjonsanalyse. Både lineær og logistisk regresjon var hensiktsmessig å gjennomføre. Regresjonsanalysene gir samme resultat selv om de er ulik i fremgangsmåten. Jeg fant at i Vizrt er det signifikante sammenhenger mellom hvor lenge en har vært i bedriften, hvor fornøyd en var i stillingen sin og om man syntes at arbeidet var meningsfullt for bedriften. Disse sammenhengene følger empiri gjort rundt emnet turnover. Kvalitativ analyse ble gjort i form av dybdeintervjuer i samme bedrift. Dybdeintervjuene ble gjort i etterkant av undersøkelsen da regresjonsanalysen ikke avdekket alle holdninger som er interessante å vurdere. Jeg intervjuet to informanter fra hver sin avdeling og resultatene var ganske forskjellig. Da holdninger og atferd er forskjellig fra menneske til menneske er ikke dette et uventet funn. På bakgrunn av tidligere forskning og egne funn kan jeg gi en anbefaling for virkemidler en kunnskapsbedrift kan benytte seg av for å redusere turnover. Anbefalingen gir en retning for hvilken strategisk fremgangsmåte en bedrift kan bruke. Virkemidler en bedrift velger å tilby ansatte må vurderes utfra bedriftens evner, men det er vist at bedrifter som har fokus på å beholde ansatte vil kunne merke økning i produktivitet og jobbtilfredshet.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectøkonomisk styringno_NO
dc.subjectregresjonsanalyseno_NO
dc.titleHvordan beholde de beste ansatte : en studie om virkemidler en kunnskapsbedrift kan benytteno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record