Show simple item record

dc.contributor.authorMartinsen, Haakon
dc.date.accessioned2013-10-29T09:42:59Z
dc.date.available2013-10-29T09:42:59Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/170120
dc.description.abstractEn endring i norsk finanslovgivning 1. juni 2007 åpnet opp for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett(OMF). OMF kan kun utstedes av kredittforetak eid av en eller flere norske banker, og skiller seg ut fra andre obligasjonstyper ved å gi eierne av verdipapiret en eksklusiv, lik og forholdsmessig fortrinnsrett til dekning for sitt krav i en definert underliggende sikkerhetsmasse dersom kredittforetaket misligholder sine forpliktelser. I etterkant av dens introduksjonen, har OMF utviklet seg til å bli et populært gjeldsinstrument for norske banker, primært innen finansiering av boliglånsporteføljer. Formålet med denne utredningen er å gi svar på følgende problemstilling: Hvilke egenskaper karakteriserer og påvirker prisingen av en OMF, hvilke faktorer har drevet frem utviklingen av markedet og hvilke vil påvirke dets fremtidige utvikling? I denne utredningen viser jeg hvordan OMF er regulert av lover/forskrifter, og i hvilken grad dette påvirker utsteder og investor. Ved å benytte praktiske og dagsaktuelle eksempler, gir jeg innsikt i hvordan en OMF’s karakteristikker skiller den fra ordinære samt nært beslektede obligasjoner. Rollen OMF innehar i norske bankers finansieringsstruktur kontekstualiseres ved først å analysere dens betydning i Bytteordningen, deretter ved å undersøke hvilke mulige konsekvenser økt bruk av OMF kan ha for norsk finansiell stabilitet, og til slutt gjennom drøftelse av hvordan fremtidige reguleringer i bank- og forsikringssektoren kan endre markedet for OMF. Avslutningsvis utfører jeg en empirisk studie med mål om å avdekke de faktorene som kan forklare risikopremien i utstedte OMF’s avkastning på aggregert nivå. Ved hjelp av metodeverktøyet OLS-regresjon finner jeg at obligasjonens noterte valuta, kupongtype, utsteder, estimator på interbank-risiko samt variabler som indikerer Norges økonomiske tilstand, kan forklare en stor andel av risikopremien til OMF ved utstedelse.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectfinansiell økonomino_NO
dc.titleObligasjoner med fortrinnsrett : en empirisk fremstilling av dens egenskaper, marked og risikopremieno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record