Show simple item record

dc.contributor.authorThuen, Kristoffer
dc.date.accessioned2013-10-30T13:25:00Z
dc.date.available2013-10-30T13:25:00Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/170130
dc.description.abstractUtredningen har vurdert valutarisikoen som påløper selskaper som deltar i internasjonale anbudskonkurranser i tilbudsfasen, altså i perioden fra et tilbud sendes ut til anbudsgiver avgjør hvem som vinner anbudet. Videre har utredningens mål vært å studere hvilke sikringsstrategier som kan benyttes til valutasikring i en tilbudsfase der også sikringskostnader er tatt med i betraktningen. Problemstillingen har blitt analysert gjennom kvalitativ drøfting og et casestudie av et reelt tilbud levert av Kværner. Utredningen har funnet at valutarisikoen i en tilbudsfase potensielt kan være stor og forringe store deler av et tilbuds verdi, og som forventet kan valutarisikoen beskrives som en funksjon av valutaeksponeringens størrelse. Implikasjonen er at selskaper bør være bevisst på tilbudsfasens risiko og så langt som mulig strukturere tilbud i internasjonale anbudskonkurranser slik at eksponering mot utenlandsk valuta blir lavest mulig ved aversjon mot valutarisiko. Siden et selskap ikke nødvendigvis står fritt til å velge valutastruktur i anbudskonkurranser foreslår utredningen at valutasikring kan være et godt alternativ for å redusere risikoen i tilbudsfasen. Utredningen har vurdert flere sikringsinstrumenter og sikringsstrategier opp mot tilbudsfasen, og de åtte best passende sikringsstrategiene har blitt inkludert i analysen. Analysen finner at valutaopsjoner kjøpt «out-of-the-money» kan være et godt alternativ for sikring i tilbudsfasen. Opsjoner kjøpt «out-of-the-money» er relativt billige og vil beskytte selskapet mot valutakursutfall i den negative halen. For å bestemme hvor langt «ut av pengene» opsjonene skal kjøpes, må selskapet gjøre en overveielse der aversjon mot å tape penger fordi tilbudet er usikret, stilles opp mot aversjon mot å pådra høye sikringskostnader før utfallet av anbudskonkurransen er kjent. Til slutt har utredningen vist hvordan optimal sikringsstrategi avhenger av sannsynligheten for å vinne anbudskonkurransen. Dette resultatet gir en beskrivelse av sikring i tilbudsfasen, men kan ikke implementeres med presisjon i praksis. Resultatet kan derimot benyttes av et selskap til å «finspisse» sikringsstrategien.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.titleValutarisiko og valutasikring i internasjonal anbudskonkurranse : et casestudie av Kværnerno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record