Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFlatabø, Gry
dc.date.accessioned2013-11-29T09:47:08Z
dc.date.available2013-11-29T09:47:08Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/170152
dc.description.abstractDenne utredningen er en vurdering av innføring av egenkapitalkrav ved boliglån. Utredningen tar sikte på å finne svar på om innføringen av egenkapitalkravet har en effekt på husholdningenes og bankenes bidrag til risiko for finansiell ustabilitet og tiltakets samlede effekt på finansiell stabilitet. For å besvare problemstillingen har jeg utarbeidet en modell med utgangspunkt i selskapers investering i kapital, q-teori med tilpasningskostnader for å se på husholdningenes investeringer i boligkapital. Husholdningenes investering i boligkapital henger tett sammen med deres etterspørsel etter gjeld, den faktiske gjeldsutviklingen og risiko for finansiell ustabilitet. Innføring av egenkapitalkravet fører til at husholdningene investerer mindre i bolig på kort sikt, de etterspør mindre gjeld, gjeldsbelastningen faller og deres bidrag til risiko for finansiell ustabilitet også. En slik kortsiktig utvikling bekreftes langt på vei av tall som viser redusert etterspørsel etter gjeld, lavere gjeldsrate og lavere omsetning av boliger. Etter en periode med lavere investering kommer den til å ta seg opp igjen og øker på lang sikt. Det fører med seg en økt etterspørsel etter gjeld, høyere gjeldsbelastning og husholdningenes bidrag til finansiell ustabilitet øker igjen. Bankenes bidrag til risiko for finansiell ustabilitet henger tett sammen med deres eksponering for kredittrisiko gjennom utlån til husholdningene. Denne sammenhengen fører til at når gjeldsbelastningen til husholdningene faller på kort sikt vil bankenes bidrag til risiko for finansiell ustabilitet også reduseres. Bankenes egen beregning av risiko forbundet med boliglån bekrefter denne sammenhengen. På lengre sikt vil bankenes risiko øke i takt med husholdningenes gjeldsbelastning. Samlet sett vil dette føre til at den totale risiko for finansiell ustabilitet reduseres for en periode og vil etter hvert øke igjen og etter hvert passere det nivået risikoen var på før egenkapitalkravet ble innført.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectfinansiell økonomino_NO
dc.titleEn vurdering av innføring av egenkapitalkrav ved boliglån : mulige implikasjoner for husholdninger, banker og finansiell stabilitetno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel