Show simple item record

dc.contributor.authorEide, Lars Lund
dc.contributor.authorHelgesen, Thomas André
dc.date.accessioned2013-11-22T10:19:51Z
dc.date.available2013-11-22T10:19:51Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/170154
dc.description.abstractVi analyserer hvordan markedsmekanismene i arbeidsmarkedet for ingeniører i Norge responderer på faktorer som lønn, FoU og økonomisk vekst fra 1973 til 2010. Spesifikt analyserer vi hvordan etterspørselen etter ingeniører påvirkes av prisen på ingeniørtjenester, FoU-investeringer og relaterte etterspørselsskiftere. Videre analyserer vi hvor sensitivt tilbuds- og opptaksbeslutninger til ingeniørutdanningen er overfor karrieremuligheter innenfor ingeniøryrket. Våre empiriske funn viser at etterspørselen etter ingeniører påvirkes av prisen på ingeniørtjenester, FoU-investeringer og konjunkturutviklingen. Vi finner at etterspørselselastisiteten er omlag −1,5. Denne kan tolkes som at etterspørselen etter ingeniører faller med over ett prosentpoeng dersom ingeniørlønningene øker med ett prosentpoeng. Med utslag på over ett prosentpoeng kan etterspørselen etter ingeniører på det norske arbeidsmarkedet karakteriseres som elastisk. Videre finner vi at tilbudselastisiteten ligger på rundt to. Denne kan tolkes som at andelen som velger å studere ingeniørfag øker med to prosentpoeng når ingeniørlønningene øker med ett prosentpoeng. Dette viser at tilbudet av ingeniører på det norske arbeidsmarkedet er elastisk. Elastisitetene tilsier at markedsmekanismene synes å være til stede. Ingeniørmangel på det norske arbeidsmarkedet vil medføre at markedet responderer gjennom økonomiske faktorer som lønn og FoU. Dersom det foreligger en knapphet vil denne trolig være forbigående, slik at arbeidsmarkedet tilpasser seg en ny likevekt på sikt.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectfinansiell økonomino_NO
dc.subjectsamfunnsøkonomi
dc.titleArbeidsmarkedet for ingeniører : en empirisk kvantifisering av norske tilbuds- og etterspørselselastisiteter fra 1973 til 2010no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record