Show simple item record

dc.contributor.authorDale, Andreas
dc.contributor.authorHusabø, Leif Inge
dc.date.accessioned2014-01-14T12:54:54Z
dc.date.available2014-01-14T12:54:54Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/170182
dc.description.abstractUtredningen tar for seg kostnadssituasjonen og lønnsomheten til norsk landbasert vindkraft i dag, og frem mot år 2020 og 2030. Med utgangspunkt i kostnads- og produksjonsestimater for 33 planlagte vindkraftprosjekter som har fått byggekonsesjon i perioden år 2009- 2012, beregnes den forventede langsiktige marginalkostnaden (Levelized Cost Of Energy- LCOE) ved å produsere elektrisitet for norske vindkraftverk. For å reflektere den store usikkerheten ved vindkraftproduksjon utføres kostnadsberegninger for tre ulike scenarioer. Sensitivitetsanalyser belyser hvilke variabler som har størst innvirkninger på kostnadene, samt hvor fokus bør ligge med hensyn til fremtidige kostnadsreduksjoner. Videre analyseres det hvordan vindkraftens kostnads- og produksjonsfaktorer kan forventes å utvikle seg frem mot år 2020 og 2030, og det utarbeides prognoser for fremtidige LCOE- kostnader. Vindkraftverkenes inntekter består av salg av elektrisitet og elsertifikater, hvor prisnivået er svært usikkert. I utredningen redegjøres det for mekanismene i kraftmarkedet, og hvilke faktorer som har påvirkning på elektrisitetsprisen på kort og lang sikt. Med utgangspunkt i prognoser for LCOE- kostnader og inntekter, presenterer vi et bilde av hvordan norsk vindkraft forventes å kunne konkurrere i det nordiske kraftmarkedet. Vi finner at norske vindkraftprosjekter under gjeldende subsidieordning, vil kunne drive lønnsomt i dag og i årene fremover. Marginene er imidlertid små og lønnsomheten er svært følsom for endringer i elektrisitets- og elsertifikatpriser. Til tross for at kostnadene er anslått å falle, viser analysen at norsk landbasert vindkraft i dag og frem mot år 2020 og 2030, er avhengig av betydelige subsidier for å konkurrere i det nordiske kraftmarkedet. Utfordringen for bransjen er blant annet et forventet langvarig nordisk produksjonsoverskudd som kan gi lave kraftpriser i mange år fremover. Dette nøytraliserer den positive kostnadsutviklingen, hvilket gjør at man trolig må revurdere ambisjonen for når norsk vindkraft kan klare seg uten økonomisk støtte og subsidier.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectfinansiell økonomino_NO
dc.subjectenergy, natural resources and the environmentno_NO
dc.titleØkonomiske utsikter for norsk landbasert vindkraft : en analyse av norske vindkraftverks langsiktige marginalkostnad (Levelized Cost Of Energy- LCOE) og konkurranseevne i dag og frem mot 2030no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record