Show simple item record

dc.contributor.authorAarseth, Sunniva
dc.date.accessioned2014-01-24T09:20:02Z
dc.date.available2014-01-24T09:20:02Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/170206
dc.description.abstractI denne masteroppgaven studerer jeg ansattes og eksterne konsulenters opplevelser av å samarbeide i prosjektteam. Informantene mine består av ansatte og konsulenter som jobber i prosjektteam innenfor IKT-sektoren. Som metode har jeg tatt i bruk en kvalitativ tilnærming, hvor jeg har foretatt semi-strukturerte intervjuer av 12 respondenter. I utredningen ser jeg på hvordan ansatte og eksterne konsulenter opplever seks ulike dimensjoner ved samarbeid i prosjektteam. De seks dimensjonene som jeg ser nærmere på er status system og integrasjon, tillit, kommunikasjon og kunnskapsdeling, problemløsning og beslutningstaking, kjennetegn ved ledelse og konflikter i prosjektteam. De fleste respondentene opplevde ingen statusforskjeller mellom ansatte og konsulenter i Helse Vest IKT, men det var visse utfordringer med den faglige og sosiale integrasjonen. Ansatte og konsulenter opplevde en gjensidig tillit, men spillerommet til konsulentene ble av noen konsulenter opplevd som forskjellig fra de ansattes spillerom. Kommunikasjonen og kunnskapsdelingen ble generelt sett på som god, men ansatte holdt litt mer tilbake i forhold til kunnskapsdeling. Konsulenter opplevde at de hadde en positiv innvirkning på evnen til problemløsning og beslutningstaking, mens de ansatte ikke opplevde dette i like stor grad. Ansatte og konsulenter erfarte at eksterne prosjektledere var mer opptatt av resultater enn det å ta menneskelige hensyn. Det ble opplevd få konflikter i prosjektteam, i midlertidig hadde et par av konsulentene opplevd konflikter med ansatte.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectsemi-strukturerte intervjuno_NO
dc.subjectstrategi og ledelse
dc.titleTrepartsrelasjoner i prosjektteam : ansatte og eksterne konsulenter i IKT -sektoren om samarbeid i prosjektteamno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record