Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAarvik, Bjørn
dc.contributor.authorAasen, Jørgen
dc.date.accessioned2007-09-13T08:04:43Z
dc.date.available2007-09-13T08:04:43Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/170229
dc.description.abstractSevan Marine ASA er et relativt nystartet selskap som opererer i offshoremarkedet. Selskapet er engasjert i utvikling, bygging, eierskap og drift av flytende produksjonsplattformer og boreenheter, basert på egenutviklet teknologi. Kjernevirksomheten er FPSO markedet. Dette er spennende dager for selskapet siden deres første ferdigstilte produksjons- og lagrings plattform er klar for oppstart på Piranema-feltet utenfor Brasil. Dette vil gi selskapet et endelig svar på om deres egenutviklede teknologi fungerer som den skal. Det at selskapet enda ikke har hatt noen plattformer i produksjon har underveis i denne verdsettelsen bydd på noen problemer siden dette har ført til en viss usikkerhet rundt ulike inntekts- og kostnadsestimater. Vi vil i denne utredningen foreta en fundamental verdsettelse av Sevan Marine. Først vil vi gjennomføre en strategisk analyse der vi ser på de eksterne mulighetene og truslene fra markedet og de interne styrkene og svakhetene til selskapet. Vi vil også foreta en regnskapsanalyse der vi prøver å estimere ulike inntekts- og kostnadsdrivere etter beste skjønn. Deretter vil vi finne et verdiestimat på egenkapitalen ved bruk av totalkapitalmetoden og neddiskonterte fremtidige kontantstrømmer. De fremtidige kontantstrømmene vil genereres fra plattformene som selskapet vil produsere i løpet av de kommende årene. For å få et bedre innblikk i usikkerheten knyttet til verdiestimatet har vi gjennomført sensitivitetsanalyser. Verdiestimatet som vi kommer frem til med utgangspunkt i strategi- og regnskapsanalysen vil sammen med sensitivitetsanalysen danne grunnlaget for vår konklusjon og handlestrategi. Som det vil vise seg vil vi konkludere med at aksjeverdien på selskapets egenkapital er undervurdert på Oslo Børs, og vi har derfor en kjøpsanbefaling på aksjen.en
dc.language.isonoben
dc.subjectøkonomisk styringen
dc.subjectøkonomisk analyseen
dc.titleStrategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Sevan Marine ASAen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel