Show simple item record

dc.contributor.authorSyrstad, Olav
dc.contributor.authorOwren, Anders
dc.date.accessioned2008-03-25T09:41:36Z
dc.date.available2008-03-25T09:41:36Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/170245
dc.description.abstractI denne oppgaven ser vi nærmere på hjemmefavorisering på aksjemarkedet. Vi forsøker i første del å gjennomgå noen av de viktigste forklaringene på den observerte hjemmefavoriseringen med utgangspunkt i tradisjonell porteføljeteori. De seneste årene har viktige bidrag innenfor dette temaet pekt på innsidernes betydning for hjemmefavoriseringen og hvordan innsideandelen begrenser antall tilgjengelige aksjer for utenlandske aksjonærer. Vi har undersøkt hvordan innsideandelen påvirker utenlandsandelen på Oslo børs ved å samle firmaspesifikke innsidedata fra hvert enkelt selskap ved årsslutt 2006. Vår undersøkelse underbygger teorien om innsideandelens betydning for graden av hjemmefavorisering. Vi har også undersøkt utviklingen i hjemmefavoriseringen fra Norge mot utlandet og hjemmefavoriseringen fra utlandet mot Norge ved hjelp av tall fra Statistisk sentralbyrå. Vi finner at hjemmefavoriseringen fra Norge mot utlandet er relativt lav og at statens pensjonsfond utland er en viktig bidragsyter for å holde denne hjemmefavoriseringen lav. Utenlandske investorer holder en lavere andel av sine finansielle midler i norske aksjer, men hjemmefavoriseringen fra utlandet mot det norske markedet har blitt redusert de siste årene i takt med at verdiene på Oslo børs har økt betraktelig. Dersom man innsidejusterer hjemmefavoriseringen viser undersøkelsene våre at i 2004 vil hjemmefavoriseringen fra utlandet mot Norge halveres. Dette indikerer at graden av innsideeierskap er en vesentlig forklaringsfaktor når den observerte hjemmefavoriseringen skal forklares.en
dc.language.isonoben
dc.subjectfinansen
dc.titleOptimal innsideteori og hjemmefavorisering på det norske aksjemarkedeten
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record