Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSanden, Linda
dc.date.accessioned2008-01-23T08:58:46Z
dc.date.available2008-01-23T08:58:46Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/170263
dc.description.abstractI denne utredningen har jeg foretatt en strategisk regnskapsanalyse og en verdsetting av Yara International ASA, som er det ledende globale gjødselselskap i verden og et av de største selskap notert på Oslo Børs. I den strategiske analysen fant jeg at gjødselindustrien står overfor et potensialet med markedsvekst i utviklingsland og et behov for mer effektivisering av dyrket areal i de industrialiserte land. Videre kom jeg fram til at Yara International ASA (heretter: Yara) har den organisatoriske og den finansielle styrken som trengs for å møte disse fremtidige muligheter og utfordringer. Regnskapsanalysen viste at det er knyttet liten finansiell risiko til selskapet og at det har oppnådd en merrentabilitet utover et normalt avkastningskrav i de forutgående år. Gjennom en snuoperasjon har de klart å bli kostnadsleder i sin bransje noe som er en viktig konkurransefordel i gjødselindustrien. Med strategisk regnskapsanalyse som utgangspunkt har jeg foretatt en fundamental verdsettelse av Yara ved bruk av tre metoder – Egenkapitalmetoden, Selskapskapitalmetoden og FKED- metoden. Det gjennomsnittelige verdiestimatet viste ved utgangen av 2006 kr. 151,58 pr. aksje, og sammenlignet mot en børskurs pr. 29/12-06 på kr. 141,75 konkluderer denne utredningen med en kjøpsanbefaling. Yara aksjen viste en kursoppgang på Oslo Børs fra kr. 132,50 den 19/12-06 til kr. 141,75 den 29/12-06. Avslutningsvis er det foretatt en sensitivitetsanalyse for å belyse usikkerheten knyttet til verdiestimatet, noe som har viktig relevans i forhold til valg av handlestrategi.en
dc.language.isonoben
dc.subjectregnskapen
dc.subjectøkonomisk styringen
dc.titleStrategisk regnskapsanalyse og verdivurdering av Yara International ASAen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Matematikk: 410::Analyse: 411en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel