Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSommerro, Cecilie Dahl
dc.date.accessioned2008-10-17T11:12:06Z
dc.date.available2008-10-17T11:12:06Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/170271
dc.description.abstractDenne utredningen omhandler temaet korrupsjon sett ut fra et kulturelt, etiske og lovmessig perspektiv og gir en status på hvordan det ser ut på området i dagens samfunn i forhold til utsatte bransjer, akseptabel fremferd, næringslivslederes holdninger, dagens lovverk og eksperter og korrupsjonsjegernes hverdag. Den formulerer sin problemstillingen i flere forskningsspørsmål og gjennomgår aktuell litteratur på området som omhandler etiske teorier, kulturforståelse, korrupsjonsteori, lovgivning, rolleteori og ulike modeller som kan være aktuelle å benytte. Rammeverket til oppgaven bygges ut fra det profesjonsetiske triangel sett i forhold til dimensjonene kultur, etikk og lovgivning. Som metode er casestudiet valgt og disse to casene blir så presentert. Det ene caset er båtsertifikatsaken til Røkke og den andre er Iranskandalen til Statoil. Begge sakene endte med domfellelse. De to casene blir analyser hver for seg etter en modell kalt det profesjonsetiske triangel sett i et kultur etisk perspektiv som ble utviklet under arbeidet med rammeverket. og sammenlignet. Analysedelen avsluttes med en generell betraktning av aktuelle spørsmål. Utredningen avsluttes med en oppsummering og en 3 anbefalinger om hvordan man kan bekjempe korrupsjon og ta moralske riktige beslutninger.en
dc.language.isonoben
dc.titleKorrupsjon og kultur sett i et etisk perspektiv : en studie av to korrupsjonskasusen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Filosofiske fag: 160::Etikk: 164en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel