Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBergem, Bjørn Greger
dc.date.accessioned2008-10-17T11:17:27Z
dc.date.available2008-10-17T11:17:27Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/170275
dc.description.abstractDenne oppgaven tar sikte på å undersøke Forskningsrådets utvelgelse av støtte til kommersielle forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU) i forhold til teori om markeds-imperfeksjoner. Oppgaven drøfter i hovedsak to former for markedssvikt knyttet til FoU; eksterne virkninger og ufullstendige kapitalmarkeder for risikoprosjekter. Markedssvikt gir en velferdsøkonomisk begrunnelse for offentlige inngrep, men mangelfull informasjon kan føre til styringssvikt hos myndighetene. Et teoretisk perspektiv for prosjektseleksjon, hvor omfanget av eksterne virkninger er et tungt beslutningskriterium i selektive støtteordninger, gjennomgås og danner grunnlag for analyser av seleksjonskriterier for brukerstyrte forskningsprosjekter. Analysene fokuser på forholdet mellom forventet privatøkonomisk avkastning i bedriftene og omfang av eksterne virkninger. Det er ingen klare indikasjoner på at Forskningsrådet i sin prosjektseleksjon implementerer den teoretiske seleksjonsmodellen. Analysene tyder på at forventninger til privatøkonomisk avkastning og eksterne virkninger vektlegges likt i prosjektseleksjonen. Dersom eksterne virkninger er en viktig begrunnelse for støtte burde dette være et signal om å klargjøre kriteriene tydeligere i seleksjonsprosessen.en
dc.language.isonoben
dc.titleSamfunnsøkonomisk nytte eller bedriftsøkonomisk lønnsomhet? : analyse av Forskningsrådets seleksjonskriterier for brukerstyrt forskningen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel