Show simple item record

dc.contributor.authorMyklebust, Anne Hinderaker
dc.date.accessioned2008-10-22T07:33:39Z
dc.date.available2008-10-22T07:33:39Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/170289
dc.description.abstractDenne utredningen tar utgangspunkt i Adam Smiths arbeid innenfor filosofi – The Theory of Moral Sentiments – og hans arbeid innen økonomien, som på mange måter anses som grunnleggelsen av økonomifaget som egen disiplin - An inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. I dag virker det på mange måter som om Smith som filosof slett ikke er kjent blant økonomer, og at Smith som økonom heller ikke er videre kjent innen fagmiljøene som driver med etikk og filosofi. Jeg forsøker her å plassere Smith innenfor den filosofiske tradisjon hvor jeg forsøker spesielt å fokusere på hans synspunkter på etikk og moral – og det teoretiske og verdimessige grunnlaget for hans synspunkter. Forståelsen av Smith som filosof er etter noen forskeres synspunkt sentralt for å kunne ha et reflektert forhold til Smith som økonom. Videre er det nødvendig å kjenne til en rekke av de karakteristika ved Smiths samtid og den politiske og økonomiske virkelighet han levde i. Wealth of Nations ble av Smith selv sett på like mye som et debattinnlegg som et teoretisk verk, og man kan derfor anta at hans holdninger og verdigrunnlag som er så grundig redegjort for i de elleve (!) revideringene av Moral Sentiments også ligger til grunn for det hans skriver i Wealth of Nations. Hvis man da leser Smith som økonom med delvis nye øyne fremstår han som langt mer nyansert enn den populistiske versjon av Adam Smith som eksisterer i dagens avisspalter – men også i mange akademikerhoder. De etiske problemstillingene alle står overfor i løpet av sine liv har Smith redegjort for og beskrevet, og ved å legge hans holdninger på dette området som bakteppe for hans økonomiske teorier kan vi se også flere av de moderne etiske problemstillingene i økonomien i et annet lys. Til slutt forsøker jeg å illustrere dette ved et par praktiske problemstillinger, og vise hvordan en mer nyansert tilnærming til problemene fremmer bevisstgjøring omkring disse komplekse problemstillingene.en
dc.language.isonoben
dc.subjectøkonomisk styringen
dc.titleEtikk i næringslivet : i lys av Adam Smiths etiske og økonomiske teorieren
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210en
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Filosofiske fag: 160::Etikk: 164en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record