Show simple item record

dc.contributor.authorBjordal, Gro
dc.date.accessioned2008-12-18T09:22:07Z
dc.date.available2008-12-18T09:22:07Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/170305
dc.description.abstractHeimen l/l Husflitsutsal (HH) viste gjennom år omsetningsauke, men sviktande resultat og manglande styring på mellom anna varelageret. Det var sett i gang eit prosjekt med utgangspunkt i å få oversikt over varelageret og kontroll på auken i lageret. Med ekstern hjelp til definisjon av målsettingar, sette ein i gang eit prosjekt som vaks ut over rein varelagerkontroll. Gjennom interne arbeidsgrupper fekk ein fram ei ny forståing av korleis verksemda fungerte og kunne fungere. Ein sette krav til og implementerte eit datasystem som støtte opp under dei måla ein sette for korleis verksemda skulle styrast. Det er mange hendingar som er utelatne, og som det kunne vore interessant å hatt med. Det er imidlertid gjort eit utval for å få fram kjernen i arbeidet som vart gjort.en
dc.language.isonnoen
dc.subjectøkonomisk styringen
dc.titleHH-prosjekteten
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record