Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAnderson, Kim Stefan
dc.contributor.authorUrstad, Torje
dc.date.accessioned2010-08-31T14:32:31Z
dc.date.available2010-08-31T14:32:31Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/170319
dc.description.abstractMed informasjon i NBIMs årsrapport for 2007 og informasjon om fondets rentereferanse avslører vi at de eksterne renteforvalterne har hatt en overvekt av mer risikable amerikansk panteobligasjoner (MBS), en overvekt som medførte økt rente-, kreditt og likviditetsrisiko. AGS vurdering av fondets aktive renteforvaltning kan det imidlertid kun påvises at de ekstern forvaltere har hatt eksponering mot volatilitets- og renterisiko. Vår analyse av de systematisk rentefaktorene som benyttes i AGS rapporten viser at dette skyldes faktorenes begrensede mulighet til å fange opp relevant risikoeksponering i panteobligasjoner. Ved konstruksjon av e ny faktor er vi i stand til å fange opp overeksponeringen mot kreditt og likviditetsrisiko i MBS segmentet. Dermed øker også andelen av den aktive renteavkastningen som kan forklares av eksponering mot systematisk risiko markert.en
dc.language.isonoben
dc.subjectfinansiell økonomien
dc.titleForvaltning av Statens pensjonsfond utland : en vurdering av fondets aktive renteforvaltningen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel