Show simple item record

dc.contributor.authorThune, Audhild Moen
dc.date.accessioned2007-09-04T06:38:12Z
dc.date.available2007-09-04T06:38:12Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/170325
dc.description.abstractMålsetningen om finansiell bærekraft, å dekke sine operasjonelle og finansielle kostnader, er sentral for en betydelig andel mikrofinansaktører. Mikrofinans rommer et spekter av små-skala finansielle tjenester. Denne oppgaven fokuserer på mikrokreditt, som er et produktområde innen mikrofinans. Problemstillingene er hvordan bistandsorganisasjoner og subsidiert kreditt påvirker markedet for mikrokredittjenester, og hvordan bistandsorganisasjoner kan bidra til å skape en bærekraftig mikrokredittsektor. For å forstå mikrokredittmarkedet anvender jeg økonomisk teori om asymmetrisk informasjon, moral hazard og ugunstig utvalg, samt Stiglitz og Weiss’ artikkel om kredittrasjonering. Ulike typer insentivproblemer og samaritanens dilemma belyses deretter for å analysere effekter av subsidier. Selv om det fins mange potensielle fallgruver har bistandsorganisasjoner en sentral rolle, for eksempel ved å finansiere oppstartskostnader til mikrofinansinstitusjoner. Hvis de lykkes med å utvikle finansielt bærekraftige institusjoner, kan bistandsorganisasjonene bidra til en bærekraftig mikrofinanssektor. Dette kan være en effektiv utnyttelse av ressurser siden de samme midlene kan lånes ut flere ganger. Bistandsorganisasjonene bør imidlertid være spesialiserte innen mikrofinans, og ha kunnskap om kredittmarkeder, lokale forhold og insentivstrukturer for å lykkes i dette arbeidet.en
dc.language.isonoben
dc.subjectøkonomisk analyseen
dc.titleMikrokreditt og subsidier : bistandsorganisasjoners rolle i utviklingen av en bærekraftig mikrokredittsektoren
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record