• Utfordringer ved bruk av selvbetjente etterretningsverktøy 

      Johannessen, Trond Vegard; Fuglseth, Anna Mette (Journal article; Peer reviewed, 2017)
      Artikkelen gir et bidrag til diskusjonen om fremtidens behov innenfor økonomisk utdanning. Utviklingen går i retning av at ledere og ansatte i høyere grad skal basere sine beslutninger på data, og at de selv skal søke etter ...