• Fremtiden for forretningsmodell-innovasjon i Norge 

      Saebi, Tina (Journal article; Peer reviewed, 2016)
      Rammebetingelsene til mange bransjer i Norge er i ferd med å endre seg som følge av nye trender som for eksempel delingsøkonomi, tjenestifisering (servitization), åpen innovasjon og behov for økt bærekraft. Det gjør at ...