• Ecological and cultural factors underlying the global distribution of prejudice 

   Jackson, Joshua Conrad; Van Egmond, Marieke; Choi, Virginia K.; Ember, Carol R; Halberstadt, Jamin; Balanovic, Jovana; Basker, Inger Nordli; Boehnke, Klaus; Buki, Noemi; Fischer, Ronald; Fulop, Marta; Fulmer, Ashley; Homan, Astrid C.; Van Kleef, Gerben A.; Kreemers, Loes; Schei, Vidar; Szabo, Erna; Ward, Colleen; Gelfand, Michele J. (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Prejudiced attitudes and political nationalism vary widely around the world, but there has been little research on what predicts this variation. Here we examine the ecological and cultural factors underlying the worldwide ...
  • Påvirker kjønn forhandlinger? 

   Schei, Vidar; Rognes, Jørn Kjell (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Det synes å være en utbredt oppfatning at kvinner er dårlige til å forhandle. Nyere internasjonal forskning viser imidlertid at det er små forskjeller mellom kvinner og menn. Og det avgjørende er hvorvidt forhandlingssituasjonen ...
  • The Psychological Science Accelerator: Advancing Psychology Through a Distributed Collaborative Network 

   Moshontz, Hannah; Campbell, Lorne; Pfuhl, Gerit; Tamnes, Christian Krog; Schei, Vidar; Zickfeld, Janis Heinrich (Journal article, 2019)
   Concerns about the veracity of psychological research have been growing. Many findings in psychological science are based on studies with insufficient statistical power and nonrepresentative samples, or may otherwise be ...
  • Verdens strengeste? . sosiale normer i Norge 

   Schei, Vidar; Gelfand, Michele J (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  • When counting cattle is not enough: multiple perspectives in agricultural and veterinary research 

   Hansen, Bjørn Gunnar; Schei, Vidar; Greve, Arent (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   A traditional approach in agricultural and veterinary research is focussing on the biological perspective where large cattle-databases are used to analyse the dairy herd. This approach has yielded valuable insights. However, ...