• Eksperimentering for bærekraftig forretningsmodellinnovasjon 

      Jørgensen, Sveinung; Pedersen, Lars Jacob Tynes; Skard, Siv E. Rosendahl (Peer reviewed; Journal article, 2019)
      I møte med forventninger om økt bærekraft, rask teknologiutvikling og endrede kundepreferanser utfordres eksisterende forretningsmodeller stadig raskere. Samtidig er disse trendene drivere for nye forretningsmodeller. I ...